فرم های پرکاربرد


_________  فرم های مدیریت گروه های معارف اسلامی  ____________ 

فرم تحلیل برنامه درسی (فرم شماره 20)     فرم خودارزیابی مدیران گروه‌های معارف اسلامی


_________  فرم اداره گزینش  ____________ 

فرم اطلاعات فردی


_________  فرم اداره سنجش علمی  _________ 

منابع مصاحبه علمی


____________  فرم های اداره ارزشیابی  ______________ 


 


____________  فرم اداره کارگاه ها  ______________ 
فرم ارزیابی گفتگوی ماه


____________  فرم های اداره جذب و پذیرش  ______________ 

دفترچه راهنمای پذیرشفرم انتقال هیات علمی


_____________  راهنمای ثبت نام ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته موارد خاص  ______________ 

دانلود فایل راهنما_____________  فرم های دیگر  ______________  

خدمات پرکاربرد
پیوندها