ساختار مدیریت

سامانه ها

اخبار

 


شماره خبر :٥٣٦٦٣٤ 

  تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧    ا   ١٤:١٥
تحلیل برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 97-96 گروه های معارف اسلامی
پس از ارسال فرم تحلیل برنامه درسی (ترم قبل) توسط مدیران محترم گروه های معارف اسلامی به اداره ارزیابی و رتبه بندی مدیریت گروه های معارف اسلامی، تحلیل و استخراج داده ها توسط کارشناسان محترم به انجام رسید و نتایج حاصله این تحلیل ها در دو شکل کشوری و استانی استخراج گردید.
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی : تحلیل برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 97-96 گروه های معارف اسلامی

پس از ارسال فرم تحلیل برنامه درسی (ترم قبل) توسط مدیران محترم گروه های معارف اسلامی به اداره نظارت، ارزیابی و رتبه بندی مدیریت گروه های معارف اسلامی، تحلیل و استخراج داده ها توسط کارشناسان محترم به انجام رسید و نتایج حاصله این تحلیل ها در دو شکل کشوری و استانی استخراج گردید.

نتایج حاصله از تحلیل های استانی به روسای محترم کمیته های معارف اسلامی استان ها جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی گروه های معارف اسلامی در آن استان ارسال گردید.

همچنین در بخش تحلیلی استانی جدول‌هایی از نام دانشگاه هایی که با این مدیریت در ارسال این فرم‌ها همکاری نموده اند به همراه لیست دانشگاه هایی که فرم ارسال ننموده اند جهت پیگیری ترم جدید و ارسال فرم مذکور توسط کارشناسان محترم استانی قرار داده شده است.

ضمن تقدیر وتشکر از زحمات روسای محترم کمیته استانی، معاونین آموزشی و پژوهشی، مدیران گروههای معارف اسلامی وکارشناسان محترم کمیته های معارف استانی در رابطه با پیگیری موارد مذکور، متذکر می گردد که مدیران محترم گروه‌های معارف اسلامی ضمن مراجعه به سایت (asatid.org) و دانلود فرم‌های مربوطه جهت تکمیل و ارسال آن‌ها به مدیریت گروه‌های معارف اسلامی اقدام لازم را مبذول دارند.

تلفن هماهنگی : 84222466-021
پست الکترونیک: nezarat@nahad.ir


خروج
فرم های اختصاصی

خدمات پرکاربرد

اطلاعیه ها

فرم های پرکاربرد ادارات