نمایش محتوا

 


شماره خبر :٥٥٥٨٢٠ 

  تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ٤ تير ١٣٩٨    ا   ٠٧:٤٨
حکومت جهانی خدا کتاب خواندنی نشر معارف
70 نکته کوتاه اعتقادی و اخلاقی
اگر انسان مالکیت خدا را باور کند، دچار تشویش و نگرانی نمی شود و عالم را هدفمند و برخوردار از برنامه ای مدیریت شده می بیند و چشم دلش خواهد دید که همۀ امور به خدا برمی گردد. این گونه است که خود را در ساحل آرامش حکومت خدا می یابد.
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی : حکومت جهانی خدا (هفتاد نکته کوتاه اعتقادی) کتاب خواندنی نشر معارف

استعمار یعنی تعطیلی فکر، نه به آن معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید بلکه به آن معنی که فرصت ندهند شما فکر کنید...استعمار نو، رسیدن به جواب، قبل از رسیدن به سئوال است ...

اگر انسان مالکیت خدا را باور کند، دچار تشویش و نگرانی نمی شود و عالم را هدفمند و برخوردار از برنامه ای مدیریت شده می بیند و چشم دلش خواهد دید که همۀ امور به خدا برمی گردد. این گونه است که خود را در ساحل آرامش حکومت خدا می یابد.

 

 کتاب «حکومت جهانی خدا»  از کتاب های نشر معارف، شامل هفتاد نکته کوتاه اعتقادی و توحیدی از بیانات استاد معظم، حضرت آیت الله حائری شیرازی است که با بیانی شیوا و زبانی ساده و کوتاه آمده است.

 

 

در قسمتی از این کتاب آمده است:

استعمار یعنی تعطیلی فکر، نه به آن معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید بلکه به آن معنی که فرصت ندهند شما فکر کنید...استعمار نو، رسیدن به جواب، قبل از رسیدن به سئوال است ...

در دنیای امروز کمتر کسی است که نگرانی های مرموزی نداشته باشد و به رغم آراستگی ظاهری، به نوعی آشفتگی درونی گرفتار نباشد. این اضطراب ها، نگرانی ها، اندوه های مبهم و به پوچی رسیدن ها، مانند طوفانی وحشتناک، روح انسان ها را همواره در هم می کوبند.

اگر بشر این گونه دچار ابتذال و گمراهی و هلاکت شده، به دلیل دوری او از خداست. گمشده بشر امروز همان خدایی است که از رگ گردن به او نزدیک تر است. مشکل بشر نیز از این است که جایگاه خدا را در زندگی خویش فراموش کرده و این تشویش و اضطراب ها به سبب آن است که نمی داند سراسر جهان به سوی حکومت خدا پیش می رود و سراسر عالم ملک طلق خداست.

 

اگر انسان مالکیت خدا را باور کند، دچار تشویش و نگرانی نمی شود و عالم را هدفمند و برخوردار از برنامه ای مدیریت شده می بیند و چشم دلش خواهد دید که همۀ امور به خدا برمی گردد. این گونه است که خود را در ساحل آرامش حکومت خدا می یابد.


خروج
خدمات پرکاربرد

اطلاعیه ها

فرم های پرکاربرد ادارات