نمایش محتوا

 


شماره خبر :٥٥٠١٢٦ 

  تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧    ا   ١٢:٣٠
لیست اعلام نیاز دانشگاه ها جهت جذب عضو هیئت علمی- فراخوان بهمن 1397
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی :

لیست اعلام نیاز دانشگاه ها جهت جذب عضو هیئت علمی- فراخوان بهمن 1397

ردیف

نام دانشگاه

رشته

نوع تقاضا

جنسیت

گرایش مورد نیاز

تعداد

1

دانشگاه هنر

فلسفه و كلام اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

فلسفه اسلامي

1

2

دانشگاه گيلان

دروس عمومي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

انقلاب اسلامي

1

3

دانشگاه قرآن و حديث

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

قرآن و متون اسلامي

1

4

دانشگاه خليج فارس

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

همه گرايش ها

1

5

دانشگاه مازندران

الهيات و معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

تفسير قرآن و نهج البلاغه

1

6

دانشگاه مازندران

اخلاق اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

اخلاق اسلامي و آيين زندگي ( متقاضي بايد فارغ التحصيل مدرسي معارف اسلامي باشد)

1

7

دانشگاه مازندران

الهيات و معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

تاريخ اسلام

1

8

دانشگاه رازي

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

تفسير و اخلاق

2

9

دانشگاه سيستان و بلوچستان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

مباني نظري

1

10

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

تاريخ و تمدن اسلامي

1

11

دانشگاه دامغان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

همه گرايش ها

1

12

دانشگاه خوارزمي

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

همه گرايش ها

1

13

دانشگاه صنعتي قم

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

مباني نظري

1

14

دانشگاه اصفهان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

اخلاق

1

15

دانشگاه ولايت

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

مباني نظري

1

16

دانشگاه زابل

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

همه گرايش ها

1

17

دانشگاه ايلام

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

مباني نظري اسلام

1

18

دانشگاه ايلام

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

انقلاب اسلامي

1

19

دانشگاه صنعتي بيرجند

الهيات و معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

همه گرايش ها

1

20

دانشگاه ياسوج

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

مباني نظري

1

21

دانشگاه بيرجند

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

مباني نظري

1

22

دانشگاه سمنان

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

انقلاب اسلامي

1

23

دانشگاه فرهنگيان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

همه گرايش ها

1

24

دانشگاه فرهنگيان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

زن

همه گرايش ها

1

25

دانشگاه فرهنگيان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

همه گرايش ها

1

26

دانشگاه فرهنگيان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

زن

همه گرايش ها

1

27

دانشگاه فرهنگيان

معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

مرد

همه گرايش ها

1

28

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي طلوع مهر

الهيات و معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

همه گرايش ها

1

29

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

تاريخ

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

تاريخ اسلام

1

30

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي زند

الهيات و معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

همه گرايش ها

3

31

دانشگاه بزرگمهر قاينات

مدرسي معارف اسلامي

پيماني (دكتري تخصصي)

هردو

مباني نظري اسلام

1

 دانلود فايل : listjazb.pdf ( 189KB )

خروج
خدمات پرکاربرد

اطلاعیه ها

فرم های پرکاربرد ادارات