فرم های پرکاربرد

 

_________  فرم های مدیریت گروه های معارف اسلامی  ____________ 

فرم تحلیل برنامه درسی (فرم شماره 20)  فرم خودارزیابی مدیران گروه‌های معارف اسلامی

 

_________  فرم اداره گزینش  ____________ 

فرم اطلاعات فردی

 

_________  فرم اداره سنجش علمی  _________ 

منابع مصاحبه علمی

 

____________  فرم های اداره ارزشیابی  ______________ 

 
 
 

 

____________  فرم اداره کارگاه ها  ______________ 
فرم ارزیابی گفتگوی ماه

 

____________  فرم های اداره جذب و پذیرش  ______________ 

دفترچه راهنمای پذیرش      فرم انتقال هیات علمی

 

_____________  راهنمای ثبت نام ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته موارد خاص  ______________ 

دانلود فایل راهنما

 

 

_____________  فرم های دیگر  ______________ 

 
 

 

پیام به ادمین:لطفا کپچا را در این فرم فعال نمایید.