گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 139)

عمق شناسی راهبردی بیانیه گام دوم در صیانت تمدنی از انقلاب اسلامی

گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 139): عمق شناسی راهبردی بیانیه گام دوم در صیانت تمدنی از انقلاب اسلامی

اطلاع%20رسانی/عمق-شناسی-راهبردی-بیانیه-گام-دوم-در-صیانت-تمدنی-از-انقلاب-اسلامی

����گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 139)����
 موضوع: ����عمق شناسی راهبردی بیانیه گام دوم در صیانت تمدنی از انقلاب اسلامی»����

 

(تبیین بیانیه گام دوم انقلاب)

از سری جلسات بیانیه گام دوم


����ارائه کننده:  حجت الاسلام دکتر امیر محسن عرفان (عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی)


 ����زمان:  پنجشنبه  98/11/17 ساعت: 10 الی 12
����مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی،  نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)    

کلمات کلیدی

تصاویر