گفتگوی نوین پژوهشی (نشست 138)

«ورود به عصر جدید، چرا و چگونه»

از سری جلسات بیانیه گام دوم ����ارائه کننده: حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند (عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی) ����زمان: دوشنبه 98/11/7 ساعت: 10 الی 12 ����مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)

(تبیین بیانیه گام دوم انقلاب)

از سری جلسات بیانیه گام دوم
 
����ارائه کننده:  حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند (عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی)
 
����زمان:  دوشنبه  98/11/7 ساعت: 10 الی 12
 
����مکان: قم،  بلوار جمهوری اسلامی،  نبش کوی 4، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی(ره)
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر